COACHING

Coaching jest skutecznym sposobem przewidywania swojej przyszłości – poprzez jej tworzenie – umożliwia zainicjowania sytuacji, na jakiej nam zależy.

Jest partnerską relacją, współpracą z klientami w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia i działania.

To dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów.

Nie daje gotowych odpowiedzi, za to zadaje najwłaściwsze pytania, dzięki którym klient uzyskuje szerszą perspektywę i może dostrzec to, czego samodzielnie mógłby nie zauważyć. Wspieranie klienta w rozwoju osobistym, dokonywaniu zmian, realizacji ważnych celów odbywa się zgodnie z zasobami i możliwościami, 
jakimi klient dysponuje w danym momencie.


Osobista nota:

Prowadzę procesy coachingowe indywidualne i grupowe. Zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Moje doświadczenie jako coach rozpoczęłam w 2007 roku. Od tego czasu poprowadziłam procesy dla kilkuset osób.  Moje wieloletnie doświadczenie w tej materii sprawia, że proces coachingowy odbywa się szybciej i bardziej skutecznie. Stosuję i łączę różne metody, w tym min. coaching generatywny, podejście prowokatywne, instant influence, które wspierają klienta i proces. Wielokrotnie zdarza się, że moment przywitania się z klientem i pierwsze moje pytania są dla niego tymi najwłaściwszymi. Niezmiernie cieszy mnie chwila, w której moja obecność przestaje być klientowi potrzebna. Oznacza to dla mnie, że jest gotów by z własnymi wyzwaniami radzić sobie skutecznie już beze mnie.