METODY

To prosta i szybka w realizacji metoda na to, by zmobilizować siebie i innych do realizacji planów i zadań, do których brakuje motywacji. Wystarczy około 7-10 minut na to, by podczas rozmowy, w sześciu krokach przejść od „nie mogę, nie chcę, nie potrafię” do „zrobię to, a mój kolejny krok to…”

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

To takie osobiste DNA Motywacji, opisujące nasze potrzeby, a także sposób w jaki dochodzi do naszych automatycznych zachowań. 

Jeśli chcesz bliżej poznać swoje DNA Motywacji, skontaktuj się ze mną.

Coaching jest skutecznym sposobem przewidywania swojej przyszłości – poprzez jej tworzenie – umożliwia zainicjowania sytuacji, na jakiej nam zależy.Jest partnerską relacją, współpracą z klientami w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia i działania. To dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów.

Pojęcie „Mentoring” pochodzi od imienia postaci opisanej w Odysei Homera. Mentor był godnym zaufania przyjacielem i doradcą, któremu Odyseusz na czas swojej wyprawy powierzył opiekę nad swoim synem Telemachem i rodziną. Ciekawostką jest fakt, że pod postacią Mentora tak kryje się bogini Atena, znana z mądrości i sprytu.