INSTANT INFLUENCE

To prosta i szybka w realizacji metoda na to, by zmobilizować siebie i innych do realizacji planów i zadań, do których brakuje motywacji. Wystarczy około 7-10 minut na to, by podczas rozmowy, w sześciu krokach przejść od „nie mogę, nie chcę, nie potrafię” do „zrobię to, a mój kolejny krok to…”

Zasadza się na poszukiwaniu źródeł motywacji wewnętrznej, koncentruje się na pozytywach i przede wszystkim bezpośrednio odnosi się do autonomii i decyzyjności osoby motywowanej, przez co nie wywołujemy nacisków, a tym samym nie pojawia się opór.

Jest skuteczna, gdyż szanuje autonomię rozmówcy oraz odwołuje się do jego motywacji wewnętrznej. Zakłada, że rozmówca zrobi to, co naprawdę chce zrobić, trzeba tylko „odnaleźć właściwy przycisk”. Instant Influence – Motywacja Błyskawiczna jest sposobem i narzędziem pozwalającym na znalezienie tego przycisku.

Używają jej min. managerowie, handlowcy, lekarze, nauczyciele, rodzice, handlowcy, psychologowie, a skuteczność metody została udowodniona w ponad 100 badaniach naukowych. Dzięki nim wiemy, że wykorzystywanie Instant Influence może podnieść skuteczność motywowania o 250%.

Dowiedz się więcej na stronie: 
Instant Influence

Zapisz się na sesję metodą Instant Influence