MENTORING

Pojęcie „Mentoring” pochodzi od imienia postaci opisanej w Odysei Homera. Mentor był godnym zaufania przyjacielem i doradcą, któremu Odyseusz na czas swojej wyprawy powierzył opiekę nad swoim synem Telemachem i rodziną. Ciekawostką jest fakt, że pod postacią Mentora kryje się bogini Atena, znana z mądrości i sprytu.

Mentoring to zindywidualizowany proces uczenia się w relacji mistrz – uczeń. Mentor / mentorka to osoba doświadczona, która dzieli się swoją wiedzą z osobą o mniejszym doświadczeniu, a relacja między nimi charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem. Relacja ta jest zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Rolą mistrza jest natomiast inspirowanie, stymulowanie, motywowanie i rozwijanie możliwości ucznia.

Celem procesu jest by mentee, dzięki odpowiednim zabiegom mentora, poznawał/a siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i zyskiwał/aodwagę by iść wybraną przez siebie drogą i realizować wybrane cele.

Osobista nota:

Od 2010 roku mam styczność z Fundacją Vital Voices Chapter Poland. Najpierw jako jego uczestniczka, a obecnie jako mentorka i dobry duch Fundacji.

http://vitalvoices.pl/

Od 2018 roku mam przywilej prowadzenia jako koordynatorka merytoryczna Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu w Poznaniu, dzięki czemu o mentoringu i procesach mentorin gowych wiem „niemal wszystko” 🙂

Więcej informacji tutaj:
https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/poznan/